KADRA PRZEDSZKOLA

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

mgr Barbara Mocek - dyrektor
Danuta Kuglarz - nauczyciel w gr. dzieci 5,6-letnich
mgr Ewa Masny - nauczyciel w gr. dzieci 3,4-letnich
mgr Sabina Kułak - nauczyciel w gr. dzieci 5,6-letnich
Ewa Póda - nauczyciel w gr.dzieci 5,6-letnich
mgr Józef Hubka - nauczyciel religii
mgr Aldona Studencka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Zarzecka - logopedaROK SZKOLNY 2015/2016

01.09.2015 r. Przedszkole w Krzyżowej zostaje włączone do Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Krzyżowej. Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Krzyżowej jest mgr Marian Makuch.

KADRA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

mgr Barbara Mocek - wicedyrektor
Danuta Kuglarz - nauczycielka
mgr Aldona Studencka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Zarzecka - logopeda

ROK SZKOLNY 2018/2019

MGR BARBARA MOCEK - WICEDYREKTOR
MGR EWELINA KAPRAK - NAUCZYCIEL W GR. 5,6-LATKÓW
DANUTA KUGLARZ - NAUCZYCIEL W GR. 3-4-LATKÓW
MGR KATARZYNA MAŚLANKA - NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MGR ALEKSANDRA BIELA-ZARZECKA - LOGOPEDA
MGR JÓZEF HUBKA - NAUCZYCIEL RELIGII

ROK SZKOLNY 2019/2020

MGR BARBARA MOCEK - NAUCZYCIEL W GR. 3,4- LATKÓW
MGR EWELINA KAPRAK - NAUCZYCIEL W GR. 5,6-LATKÓW, 3,4-LATKÓW ORAZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DANUTA KUGLARZ - NAUCZYCIEL W GR. 5,6-LATKÓW
MGR SYLWIA KLIMCZAK - LOGOPEDA
MGR JÓZEF HUBKA - NAUCZYCIEL RELIGIIPrzedszkolowo.pl logo