KADRA PRZEDSZKOLA

PERSONEL PEDAGOGICZNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
mgr Barbara Mocek - dyrektor
Danuta Kuglarz - nauczyciel w gr. dzieci 5,6-letnich
mgr Ewa Masny - nauczyciel w gr. dzieci 3,4-letnich
mgr Sabina Kułak - nauczyciel w gr. dzieci 5,6-letnich
Ewa Póda - nauczyciel w gr.dzieci 5,6-letnich
mgr Józef Hubka - nauczyciel religii
mgr Aldona Studencka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Zarzecka - logopeda
PRACOWNICY OBSŁUGI:
Barbara Wyród - kucharka
Lucyna Gawlas - intendentka
Beata Polak - pomoc do dzieci i sprzątaczka
Krystyna Jurasz - palacz

ROK SZKOLNY 2015/2016
01.09.2015 r. Przedszkole w Krzyżowej zostaje włączone do Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Krzyżowej. Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Krzyżowej jest mgr Marian Makuch.
KADRA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:
mgr Barbara Mocek - wicedyrektor
Danuta Kuglarz - nauczycielka
mgr Aldona Studencka - nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Zarzecka - logopeda

ROK SZKOLNY 2018/2019
MGR BARBARA MOCEK - WICEDYREKTOR
MGR EWELINA KAPRAK - NAUCZYCIEL W GR. 5,6-LATKÓW
DANUTA KUGLARZ - NAUCZYCIEL W GR. 3-4-LATKÓW
MGR KATARZYNA MAŚLANKA - NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MGR ALEKSANDRA BIELA-ZARZECKA - LOGOPEDA
MGR JÓZEF HUBKA - NAUCZYCIEL RELIGII


Przedszkolowo.pl logo