O PRZEDSZKOLU

Przedszkole w Krzyżowej jest placówką publiczną, istniejącą od 1973 r. Obejmuje edukacją dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w razie wolnych miejsc dzieci 2,5 letnie). Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
Praca z dziećmi odbywa się w dwóch oddziałach;
oddział I - dzieci 3,4- letnie,
oddział II - dzieci 5,6-letnie
W naszym przedszkolu znajdują się trzy sale dla dzieci, jadalnia, oddzielne szatnie i łazienki dla obu grup, zaplecze kuchenne.
Dzieci 6-letnie odbywają w naszym przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
Podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.

Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Jeleśni, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Bielsku-Białej.

Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, w swojej pracy stosują nowatorskie i twórcze metody pracy.

Praca w naszym przedszkolu nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.
W naszej codziennej pracy pamiętamy o słowach Janusza Korczaka:
"BEZ POGODNEGO DZIECIŃSTWA, CAŁE ŻYCIE JEST POTEM KALEKIE"
Przedszkolowo.pl logo