OFERTA EDUKACYJNA

"Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
Jeśli nie może - pomóż"

Janusz Korczak

Praca wychowawczo- wychowawcza i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach:
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- " WOKÓŁ PRZEDSZKOLA" - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci M. Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska w gr. dzieci 3,6-letnich
- "Dziecięca matematyka" E.Gruszczyk-Kolczyńska

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, m.in.
- "Metoda Dobrego Startu" M. Bogdanowicz - metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnienie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku
- Pedagogika zabawy "Klanza" - zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
- "Dziecięca Matematyka" E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiągania sukcesów w nauce matematyki
- Metody aktywne - gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza Labana i K. Orffa
- Edukacja przez ruch D. Dziamskiej

W naszym przedszkolu:
- każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo
- szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka
- prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną
- zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy
- służymy pomocą w razie trudności wychowawczych
- przywiązujemy dużą wagę do tradycji naszego regionu
- jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
- organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do teatru, na zajęcia komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne
- organizujemy zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dziecka
Ponadto prowadzimy zajęcia adaptacyjne majce na celu bezstresowe dla dziecka pokonanie progu przedszkola, bierzemy udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
Przedszkolowo.pl logo