ZAJĘCIA DODATKOWE

Od 01.09.2011 r. nasze przedszkole, podobnie jak pozostałe placówki na terenie Gminy Jeleśnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet IX, działanie 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
pt." NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA WCZEŚNIE"

Głównym celem tego projektu jest wsparcie istniejących na terenie gminy przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa w edukacji przedszkolnej poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli i organizację zajęć dodatkowych.

W ramach tego projektu w naszym przedszkolu został wydłużony czas pracy oddziału II o 2 godziny dziennie (dzieci 5,6-letnie mają możliwość przebywania od godz. 13.00 do 15.00 bez ponoszenia opłat) oraz zatrudniony nauczyciel na 10 godzin.

Zajęcia dodatkowe finansowane z projektu w naszym przedszkolu:

- Zabawy z językiem angielskim
- Logo-rytmika dla dzieci z dysfunkcjami mowy
- Gimnastyka korekcyjna
- W muzycznej krainie - zajęcia umuzykalniające
- Plastyczek-Patyczek- zajęcia plastyczne
- Zabawy kolorem i zabawy z komputerem - realizowane w Gminnym Centrum Informacji w Jeleśni (raz w miesiącu dla dzieci 5,6-letnich)
- Zajęcia wyjazdowe (wycieczki)

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - naucz. Patrycja Kołda
zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, co drugi czwartek w godz. od 13.00 do 14.00 w podziale na dwie grupy po 30 minut

LOGO-RYTMIKA - prowadząca mgr Marzena Kogut
zajęcia odbywają się w piątki od godz. 13.00 do 14.00, w podziale na dwie grupy

GIMNASTYKA KOREKCYJNA -prowadząca mgr Jolanta Bodzek
zajęcia odbywają się w środy od godz. 13.00 do 14.00 w podziale na dwie grupy

W MUZYCZNEJ KRAINIE oraz PLASTYCZEK-PATYCZEK - realizowane przez nauczycielki z naszego przedszkola wg opracowanych własnych planów, realizowane w ramach podstawy programowej.ROK SZKOLNY 2014/2015

ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ BEZPŁATNIE W NASZYM PRZEDSZKOLU W ŚRODY I PIĄTKI
Gr. dzieci 3,4-letnich o godz.14.00
Gr. dzieci 5,6-letnich o godz. 14.00
NAUCZYCIEL: mgr Aldona Studencka

ZAJĘCIA Z LOGOPEDII ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY OD GODZ. 10-12
NAUCZYCIEL-LOGOPEDA: mgr Aleksandra Zarzecka

ROK SZKOLNY 2015/2016

Od 01.09.2015 r. język angielski w naszym przedszkolu realizowany jest w ramach podstawy programowej. Zajęcia odbywają się w podziale na dwie grupy we wtorki i czwartki. Nauczyciel prowadzący zajęcia ; mgr Aldona Studencka

LOGOPEDIA - zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 9.20 do godz. 11.35
Nauczyciel logopeda prowadzący zajęcia; mgr Aleksandra Zarzecka

RELIGIA - zajęcia prowadzone w poniedziałki i wtorki o godz. 8 dla dzieci 5,6-letnich
Nauczyciel katecheta: mgr Józef Hubka


ROK SZKOLNY 2019/2020


JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia realizowane są w ramach podstawy programowej, w każdej grupie wiekowej. W gr. 3,4 -latków zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki przed południem, a w gr. 5,6-latków w środy i czwartki o godz. 12.30.
Nauczyciel prowadzący zajęcia - mgr Ewelina Kaprak

LOGOPEDIA - zajęcia dla dzieci 5,6-letnich odbywają się w poniedziałki w godz. 10-12, a w gr. 3,4-latków w piątki o godz. 10.
Nauczyciel logopeda prowadzący zajęcia - mgr Sylwia Klimczak

RELIGIA - zajęcia prowadzone w poniedziałki i czwartki o godz. 8 dla dzieci 5,6-letnich
Nauczyciel katecheta - mgr Józef Hubka

Przedszkolowo.pl logo